Ностр (Nostr) - Интернетът на Биткойн

Започната от Биткойн.БГ, Март 10, 2024, 02:10:59 PM

« назад - напред »

Биткойн.БГ

deleteyou.jpg

Появата на Биткойн позволи създаването на мрежови протоколи от второ ниво за разплащане с биткойни (Светкавичната мрежа), където преводите са светкавични, безопасни, неотменяеми и на практика безплатни. Появата на Светкавичната мрежа позволи създаването на протокол за социална мрежа като Ностр, където никой не може да ви забрани, цензурира или изтрие.

За да достъпите мрежата трябва да си инсталирате клиентска програма за достъп. Има много такива за уеб-базиран достъп, за настолни компютри, за мобилни телефони и т.н. Те са с отворен код и готови за ползване. Всеки технически грамотен потребител може да промени някоя съществуваща или да си програмира сам клиентска програма за достъп. За сега всичко е на английски език и за да се запознаете със съдържанието на връзките по-долу трябва да го владеете на прилично ниво.

Общо описание на първоначалната идея:
https://fiatjaf.com/nostr.html

Посоки на развитие към момента с допълнителна информация:
https://nostr.net/
https://nostr.com/
https://nostr.how/
https://www.orangepill.dev

За препредаване на данните между клиентските програми за достъп до мрежата се използват релейни възли, които също са с отворен код и всеки може да си инсталира такъв релеен възел ако не иска да зависи от трети страни. Релейните възли сами решават, какви стандарти да поддържат (Nostr Implementation Possibilities - NIPs). Може да се запознаете със списъка им до момента от тук:
https://github.com/nostr-protocol/nips

За придобиване на обща представа за възможностите може да прегледате записите на "Биткойн България" ЕООД, как изглеждат в някои по-известни клиентски приложения от следващите връзки:
https://njump.me/npub1t5h0q9qpn36ujx4l25j37q39dmd4t0sd53w09cml7y5zjh8u9k6ss9fr8l
https://primal.net/p/npub1t5h0q9qpn36ujx4l25j37q39dmd4t0sd53w09cml7y5zjh8u9k6ss9fr8l
https://iris.to/npub1t5h0q9qpn36ujx4l25j37q39dmd4t0sd53w09cml7y5zjh8u9k6ss9fr8l
https://coracle.social/npub1t5h0q9qpn36ujx4l25j37q39dmd4t0sd53w09cml7y5zjh8u9k6ss9fr8l

Можете да получите представа, как се преобразува произволна посявка от 12 или 24 думи в шестнайсетично число (HEX), а след това в стандартна двойка таен и явен ключ за Ностр мрежата (nsec1 и npub1), като си поиграете със следното пособие:
https://nostrtool.com/

Излишно е да казвам, че всеки притежаващ тайния ключ (започва с nsec1) може да списва в тази социална мрежа от ваше име. Ето защо, за тайния ключ трябва да положите същото усърдие и внимание, което сте отделили при съхраняване на посявката за вашия непопечителски Биткойн портфейл!

За да не се налага да копирате и вмъквате тайния ключ при всяко взаимодействие с мрежата, което изисква подписване (шифроване) на съобщението с тайния ключ, е добре да си инсталирате разширение на браузъра, който ще ползвате.
За Гугъл Хром, Хромиум и Опера:
https://chromewebstore.google.com/detail/nos2x/kpgefcfmnafjgpblomihpgmejjdanjjp
За Файърфокс:
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/nos2x-fox/

Четиво за по-напреднали:
https://njump.me/
https://github.com/fiatjaf/nak

Ако вече имате опит с биткойн портфейли работещи, както с Основната мрежа така и със Светкавичната мрежа, може да опитате лесно да вържете Светкавичната мрежа с вашия профил в Ностр за лесни и на практика безплатни биткойн преводи посредством Биткойн портфейл от ново поколение:
https://www.mutinywallet.com/
https://www.youtube.com/watch?v=vHQ6wgT3S2I

Преди десетина години успешно предвидихме, че Биткойн ще се превърне в стандарт за цифрови пари. Нашето скромно предвиждане сега е, че след няколко години Ностр, като мрежови протокол ще стане стандарт за социални мрежи. Колкото по-рано го опознаете и разберете неговите възможности, толкова по-рано ще се възползвате от предимствата му за да изградите своите социални общности.

Биткойн.БГ

Глобализацията не е нещо започнало наскоро. Глобализацията започва с първото съобщение по телеграфа на компанията Уестърн Юниън в средата на 19-ти век. От тогава досега ролята на средствата за масово осведомяване и моменталното разпространение на съобщенията излъчени от тях постоянно расте. Преминава през печатна преса, радио, телевизия и Интернет. Наред с духовната храна, която обикновеният потребител преследва и охотно поглъща му се сервират и определени духовни хранителни добавки. В интерес на управляващите кръгове, разбира се. Сега основната роля за управление на поведението на големи маси от хора се възлага на социалните мрежи. Цензурата и манипулациите са чудовищни особено преди избори. Социалният строй, в който живеем може спокойно да бъде наречен надзорен капитализъм на основата на идеология наречена демократура.

Не е необходимо човек да е историк за да види, че с всяка нова технология тези средства се съсредоточават във все по-малко ръце. Биткойн прекъсва монопола наложил посредника/контрольора при паричните отношения между хората. Ностр прекъсва монопола наложил ролята на посредника/контрольора при средствата за масово осведомяване.

control.png