Промени в таксите и ограниченията при работа с нашите Биткойн автомати

Започната от Биткойн.БГ, Юли 31, 2020, 06:12:50 PM

« назад - напред »

Биткойн.БГ

От 01/08/2020 год. въвеждаме промени в таксите и горната граница при еднократна покупко-продажба на битомата в Интерпред.

Наблюдаваме засилен интерес към Биткойн и увеличаване на обемите при покупки и продажби. Явно това е тренд по целия свят, защото се увеличава натоварването на блокверигата едновременно с увеличаване на трудността в Биткойн мрежата. Даваме нашият малък принос за облекчаване на натоварването в мрежата и въвеждаме следните промени:

1. Увеличаваме горната граница за еднократна операция от 3000 на 5000 лева или равностойност в евро. Целта е да намалим броя на преводите при запазване на обемите;
2. Въвеждаме еднократна такса от 5 лева при покупка и продажба. Целта е да поощрим покупките и продажбите на по-големи суми. Едновременно с това покупко-продажбите на по-малки суми ще станат икономически по-неизгодни. Пример: при покупка на биткойни за 5000 лева сумата, върху която ще бъде изчислен обменният курс е 4995 лева. Съответно, при покупка за 20 лева сумата, върху която ще бъде изчислен обменният курс е 15 лева, за 50 лева ще е 45 лева, за 100 лева ще е 95 лева, за 1000 лева ще е 995 лева и т.н. Същият е принципа и при продажбата на биткойни срещу левове. Всичко това ще продължава да е отразено в разписките и талоните, които битоматът разпечатва!

Настоятелно препоръчваме на нашите клиенти за дребните разплащания в биткойни да ползват биткойн портфейли, които предоставят достъп до биткойн протокола от второ ниво известен, като Светкавична мрежа (Bitcoin Lightning Network). Там таксите за преводите са символични от порядъка на по-малко от 1 ст. равностойност в сатошита независимо от сумата! Да не се бърка с Ликуид мрежата (Bitcoin Liquid Network), която е странична на основната блокверига на Биткойн и е на принципа на Федерацията. Последната се използва изключително от биткойн борси!

При настъпване на устойчива промяна в условията и намаляне на натоварването на Биткойн мрежата отново ще облекчим таксите, за което ще бъдете уведомени в тази тема!

Биткойн.БГ

От днес 05/02/2021 год. увеличаваме еднократната такса при покупко-продажба от 5 на 10 лева.

Блокверигата на Биткойн ще е все така натоварена. Постепенно ще нараства %-та на онези операции с множествени подписи, при които се откриват или закриват платежни канали за Светкавичната мрежа. Биткойн отдавна не е игра и покупко-продажбите за 20 или дори 50 лева ще стават все по-неизгодни ако се правят чрез основната блокверига на Биткойн. Отново настоятелно ще препоръчаме да се купуват или продават по-големи суми, а при дребните разплащания да се използват портфейли съвместими със Светкавичната мрежа!

Надяваме се в скоро време да може да предложим покупко-продажби на Биткойн автомата и през Светкавичната мрежа. Това ще е доста голямо предизвикателство не толкова за нас, колкото за нашите клиенти. Голям дял от тях все още дори не умеят да използват непопечителски биткойн портфейли. Портфейлите съвместими със Светкавичната мрежа изискват още по-високо ниво на компютърна грамотност. Ще има необходимост не само от безопасно архивиране на посявка от 24 или 12 думи плюс парола, а от архивиране на цяла база с данни от откритите платежни канали.

Биткойн.БГ

Много хора все още възприемат Биткойн, като цифрови чипове за казино. Идват при битомата и си купуват биткойни за 20, 30 или 40 лева за да заверят сметката си в някое онлайн казино или страница за залагания. Биткойн отдавна не е игра и присъствието на всеки един Биткойн превод в блокверигата за вечни времена става все по-скъпо удоволствие. Запазването на място в блокверигата е състезание, не го забравяйте! Ако правите Биткойн превод в основната мрежа с равностойност от 20 лева, вие се състезавате с фондове и корпорации, които правят преводи равностойни на милиони долари и евро.

За микро преводи използвайте биткойн портфейли с достъп до Светкавичната мрежа. Там могат да се правят микро, нано и дори пико биткойн преводи със символични такси. Използвайте доставчици на услуги, които могат да получуват Биткойн преводи не само през блокверигата, но и през Светкавичната мрежа!

Налага се от днес 15/04/2021 да увеличим еднократната такса при покупко-продажба от 10 на 15 лева.

Биткойн.БГ

Биткойн мрежата показва завидно равновесие за продължителен период от време. Натоварването е минимално и повечето преводи плащат минимална такса към миньорите за включване в блокверигата. Осезаемо се чувства благотворното влияние на конкуренцията от страна на Светкавичната мрежа. Това ни позволява да намалим някои такси.

От днес 08/12/2021 15:00 часа намаляме еднократната такса при покупко-продажба на 10 лева.

Биткойн.БГ

На 18.12.2021 г. (Събота) от 9 часа сутринта до 16 часа следобед битомата в Интерпред няма да работи! Причината е профилактика и ремонт на трафопоста на Интерпред. Ще има чести и неочаквани прекъсвания на тока с възможни токови удари, които могат да повредят машината или резервното захранване. Съжаляваме за прекъсването на нашите услуги през този ден и се извиняваме за причиненото неудобство.

Биткойн.БГ

Работата на миньорските пулове става все по-равномерна и предвидима. Дори при натоварване при резки движения на курса на Биткойн съвкупната оперативна памет на Биткойн мрежата се разчиства за 2-3 дни. Затова можем да намалим още повече еднократната такса при покупко-продажби от битомата.

От днес 01/06/2022 12:00 часа намаляме еднократната такса при покупко-продажба от 10 на 5 лева.

Биткойн.БГ

Налага се от утре: 03//05/2023 да увеличим еднократната такса при покупко-продажба от 5 на 10 лева.

Запазването на място и включването на даден превод в блокверигата за вечни времена е състезание! Ако правите Биткойн превод в основната мрежа с равностойност от 20 или 100 лева, вие се състезавате с фондове и корпорации, които правят преводи равностойни на милиони долари и евро.

За микро преводи от 10, 20 или дори 50 лева използвайте биткойн портфейли с достъп до Светкавичната мрежа.

Биткойн.БГ

Основната блокверига на Биткойн е доста натоварена от няколко месеца насам. Няма изгледи в близките месеци това да се промени. Ето защо, от днес 04/12/2023 увеличаваме еднократната такса при покупка от 10 на 15 лева. Надбавката над борсовия курс също е моного сериозна и към момента е около 12%. Въпреки това все още не може да постигнем равновесие между търсене и предлагане.

При продажба на биткойни (покупка на банкноти) еднократната такса е символична от 1 лев. Към момента няма никакви комисионни, като % спрямо борсовия курс.

---

Натоварването на блокверигата повишава нашите разходи за такси към миньорските пулове при всяка покупка от нашите клиенти. Независимо дали купуват биткойни за 50 лева или за 5000 лева тези разходи са едни и същи. Горната граница от 5000 лева бе въведена от нас преди 10 години. От тогава досега паричната инфлация удвои и дори утрои всички цени. Ето защо, променяме ограничението за еднократна покупко-продажба на биткойни от 5000 лева на 9900 лева. Ограничението до 10000 лева или равностойност в евро на ден за биткойн адрес си остава.

Биткойн.БГ

От днес 05/02/2024 отново намаляме еднократната такса при покупка и продажба от 15 на 10 лева.

Въпреки напъните да се спами блокверигата с преводи, за които таксите за един и същи превод се променят от наредителя през 1-2 минути за да се вдигне общото ниво на таксите плащани за миньорите, икономическите закони в Биткойн бързо вземат връх и таксите се успокояват сравнително бързо.

Смятаме, че до около 20-ти Април миньорите ще хвърлят цялата си изчислителна мощ за да се възползват максимално преди преполовяването. След 20-ти Април голям дял от сега използваните мощности за "копаене" ще станат икономически нецелесъобразни, "изкопаването" на блок ще се забави и най-ворятно тогава отново ще се наложи да вдигнем еднократната такса.

Биткойн.БГ

От днес 12/04/2024 повишаваме еднократната такса при покупки и продажби на нашите Биткойн автомати от 10 на 15 лева. Блокверигата на Биткойн е доста натоварена, въпреки че съвкупната изчислителна мощ на миньорските пулове постоянно расте.

В обозримо бъдеще не се очаква поевтиняване на таксите, които миньорите изискват за включване на даден превод в блокверигата. След седмица, на 20-ти Април, е краят на поредния 4-годишен цикъл и предстои поредно преполовяване на количеството новоемитирани биткойни. Някои от инсталираните мощности на миньорските пулове ще се окажат нерентабилни и ще бъдат изключени. Това неминуемо ще доведе до забавяне на включването на по-евтините биткойн преводи в блокверигата и ще потрябват около 2 седмици докато трудността в мрежата се саморегулира.

Препоръчваме да направите своите покупки или продажби на нашите биткойн автомати през следващите няколко дни и след това да се въздържате от покупки и продажби за около 10-ина дни.Биткойн.БГ

От днес 23/04/2024 променяме еднократната такса при покупки и продажби на нашите Биткойн автомати както следва:
  • При покупка на биткойни (продажба на банкноти) повишаваме еднократната такса от 15 на 30 лева;
  • При продажба на биткойни (покупка на банкноти) понижаваме еднократната такса от 15 на 10 лева.

Минималната покупка вече е за 50 лева. Ето защо, не можете да започнете покупката с банкнота от 10 и 20 лева или 20 евро. Деноминациите на банкнотите в лева и евро, които автоматите приемат остават непроменени.

Основната мрежа на Биткойн все повече се превръща в място за разплащане на остатъчни баланси (settlement layer). Това е напълно нормално, тъй като блокверигата на Биткойн е най-безопасното хранилище за цифрова информация в света. Цената на това място постоянно ще поскъпва и вече не може да се ползва за покупки на семки и бонбонки. За микропреводи може да ползвате мрежовите протоколи на Биткойн от второ ниво. Такива са Светкавичната мрежа, Ликвидната мрежа, както и банките от ново поколение на основата на Федиминт (https://fedimint.org).

Биткойн.БГ

От днес 30/04/2024 променяме еднократната такса при покупка на биткойни (продажба на банкноти). Намаляме еднократната такса от 30 на 20 лева. Останалите настройки за минимални суми за покупко-продажби, еднократна такса при продажба на биткойни (покупка на банкноти), както и приеманите деноминации на банкнотите остават непроменени.

Биткойн.БГ

От днес 07/06/2024 променяме начина, по който определяме еднократната такса при покупки и продажби. Промените няма да се оповестяват предварително в тази тема и могат да стават по всяко време. При всяка покупко-продажба тази еднократна такса се изписва на екрана на автомата. Внимателно прочитайте текста на екрана на автомата преди да продължите и съобразявайте дали размерът на тази такса ви устройва, особено ако покупката ви е на малка стойност в декретна валута?

Причините са, че все повече хора с най-различни цели използват основната мрежа на Биткойн и не винаги натоварването на блокверигата е равномерно. Таксите изисквани от миньорите за бързо и срочно включване на даден превод в блокверигата могат да се повишат многократно дори в течение само на час или два.

Ако покупката на биткойни е на стойност 5 000 или 7 000 лева еднократната такса от 30 лева няма съществено да се отрази, като допълнителен % комисионна върху борсовата цена от +5%. Но ако покупката ви е на стойност 50 или 150 лева еднократната такса от 30 лева вече е неколкократно по-голяма, като допълнителен % комисионна върху борсовата цена от +5%.

За микропреводи може да ползвате мрежовите протоколи на Биткойн от второ ниво. Такива са Светкавичната мрежа, Ликвидната мрежа, както и банките от ново поколение на основата на Федиминт (https://fedimint.org). Ако имате някакви въпроси, не се колебайте да се регистрирате в този форум и ги задайте в съответните теми!