Днес отново купуваме биткойни над борсовата цена!

Започната от Биткойн.БГ, Септември 18, 2018, 12:17:32 PM

« назад - напред »

Биткойн.БГ

Днес 9-ти Март (Понеделник) 2020 г. от 11:30 часа и през следващите 6 часа до 17:30 часа купуваме биткойни с 1,5% над борсовата цена в Кракен!

17:30
Удължаваме срока на нашата оферта до утре 11:00 часа 10-ти Март (Вторник) 2020 г.

Биткойн.БГ

Днес 12-ти Март (Четвъртък) 2020 г. от 15:30 часа и през следващите 3 часа до 18:30 часа купуваме биткойни с 1,5% над борсовата цена в Кракен!

18:30
Удължаваме срока на нашата оферта до утре 11:00 часа 13-ти Март (Петък) 2020 г. и я подобряваме. Купуваме биткойни с 2% над борсовата цена в Кракен!

Биткойн.БГ

Днес 13-ти Март (Петък) 2020 г. от 11:00 часа и през следващите 6 часа до 17:00 часа купуваме биткойни с 5% над борсовата цена в Кракен!

Биткойн.БГ

Днес 6-ти Януари (Четвъртък) 2022 г. от 12:30 часа и през следващите 6 часа до 18:30 часа, нашите клиенти могат да продадат на битомата в Интерпред биткойни с 1% над борсовата цена в Кракен!

Биткойн.БГ

Днес 7-ми Януари (Петък) 2022 г. подновяваме нашето предложение от вчера. През следващите 6 часа от 11:30 до 17:30 часа, нашите клиенти могат да продадат на битомата в Интерпред биткойни с 1% над борсовата цена в Кракен!

16:40...
Удължаваме срока на нашето предложение до 21:30 часа тази вечер!

Биткойн.БГ

Днес 22-ри Януари (Събота) 2022 г. от 13:00 часа и през следващите 24 часа до 13:00 часа на 23-ти Януари (Неделя), нашите клиенти могат да продават на битомата в Интерпред биткойни с 2% над борсовата цена в Кракен!

13:05...
Удължаваме срока на нашето предложение за още 24 часа до 13:00 часа на 24-ти Януари (Понеделник)!

Биткойн.БГ

Днес 11-ти Април (Понеделник) 2022 г. от 12:00 часа и през следващите 6 часа до 18:00 часа, нашите клиенти могат да продават на битомата в Интерпред биткойни с 0,5% над борсовата цена в Кракен!

Биткойн.БГ

Днес 22-ри Август (Понеделник) 2022 г. от 11:30 часа и през следващите 7 часа до 18:30 часа, нашите клиенти могат да продават на битомата в Интерпред биткойни с 1% над борсовата цена в Кракен!

Биткойн.БГ

Днес 27-ми Август (Събота) 2022 г. от 12:00 часа и през следващите 24 часа, нашите клиенти могат да продават на битомата в Интерпред биткойни с 1% над борсовата цена в Кракен!


Биткойн.БГ

Днес 29-ти Август (Понеделник) 2022 г. от 10:30 часа и през следващите 8 часа до 18:30, нашите клиенти могат да продават на битомата в Интерпред биткойни с 2% над борсовата цена в Кракен!

Забележка: Целта е да проверим възможността за изнасяне на вътрешна инкасова услуга към случайни външни доставчици. Възнаграждението е печалбата от валутния арбитраж. Така например, нашите клиенти могат да правят валутни арбитражи и без риск да печелят 2% от оборота, като едновременно с продажбата на нашия битомат купуват биткойни на борсите или като купуват биткойни от други биткойн автомати в София. Да, има колеги оператори на биткойн автомати, които в момента продават биткойни без никаква надценка върху борсовите курсове. Може да ги видите на съответната страница на Coin ATM Radar:
https://coinatmradar.com/city/152/bitcoin-atm-sofia/

Биткойн.БГ

Днес 10-ти Ноември (Четвъртък) 2022 г. от 11:00 часа и през следващите 6 часа до 17:00, нашите клиенти могат да продават на битомата в Интерпред биткойни с
1% над борсовата цена в Кракен!

Биткойн.БГ

Днес 19-ти Ноември (Събота) 2022 г. от 13:30 часа и през следващите 24 часа до 13:30 утре 20-ти Ноември (Неделя), нашите клиенти могат да продават на битомата в Интерпред биткойни с 0,5% над борсовата цена в Кракен!

Биткойн.БГ

Днес 10-ти Януари (Вторник) 2023 г. от 17:00 часа и през следващите 24 часа до 17:00 утре 11-ти Януари (Сряда), нашите клиенти могат да продават на битомата в Интерпред биткойни с 0,1% над борсовата цена в Кракен!

Биткойн.БГ

Днес 22-ри Април (Събота) 2023 г. от 12:30 часа и през следващите 24 часа до 12:30 утре 23-ти Април (Неделя), нашите клиенти могат да продават на битоматите в Интерпред, София и в Хотелски Комплекс Славяни, Димитровград биткойни с 0,1% над борсовата цена в Кракен!

Биткойн.БГ

Днес 18-ти Август (Петък) 2023 г. от 10:30 часа и през следващите 24 часа до 10:30 утре 19-ти Август (Събота), нашите клиенти могат да продават на битоматите в Интерпред, София и в Хотелски Комплекс Славяни, Димитровград биткойни с 0,1% над борсовата цена в Кракен!

Август 19, 2023, 11:17
Удължаваме срока на нашето предложение за още 24 часа.