Методология и калкулатори за изчисляване доходността на миньорите

Започната от eppoист, Ноември 19, 2017, 09:15:19 AM

« назад - напред »

eppoист

Добре заварил, за мен представлява интерес начина/методологията на изчисляване на доходността на миньорите. Повечето калкулатори в мрежата, които предлагат фермите/колхозите ни предлагат да въведем информация за производителността на миньора, разхода на електричество и те ни обещават да заработим изчислена от тях дневна доходност. Например Топ-5 оборудования https://www.nicehash.com/profitability-calculator . По същото време калкулатора на WHATTOMINE https://whattomine.com/asic обещава около 1,5долл по голяма доходност за същата производителност на миньора с мощност 14 Th/s. Около 8.50 днес e разминаването.

Промяната на доходността е свързана със сложността, консенсусния алгоритъм, в случая PoW, и мощността/производителността на мрежата https://blockchain.info/bg/charts/hash-rate. Наблюдаваме залпово включване и изключване на изчислителна мощност при непроменяема двуседмична сложност и обявена следваща сложност в коридор от +-5%. Най голяма волатилност на мощността на мрежата е в уикендите или около някое обявено събитие, когато спекулантите правят залози и съответно Батко им обира стотинките. Интереса ми е чисто академичен, не играя хазарт. Ако дискусията бъде полезна на комарджиите да ги откажем е добре.

Правил съм изчисления на следния миньор : Antminer S9 – 14TH/S https://bitmainsales.com/product/antminer-s9-14-ths/ Ако е удобно в тази тема мога да споделя моите сметки, но за съжаление доходността не ми се получава с изчислената доходност от калкулаторите и накрая правя сметка със средни стойности на доходността, взета от калкулаторите. Калкулатори дал Бог

Биткойн.БГ

Преместих дописката ти в изцяло нова тема и в друг раздел. Очевидно темата за копаенето не е тема за съвсем начинаещи.

Изчисляването на доходността е доста праволинейно. Ненапразно има десетки калкулатори в Интернет, които могат да се използват. Производителността и цената на използвания ток са твърдите променливи във формулата. Тази, която е неизвестна е средната сложност на мрежата за заложения в изчисленията бъдещ период. Затова има разминаване в различните калкулатори, защото гледат в различни "кристални кълбета".

Препоръчвам да не се купуват дялове в тъй наречените "облачни" копачки, защото са си чисти шашми!

Наблюдаваното напоследък залпово включване и изключване на мощности е от страна на Битмейн и свързаните с тях пулове. То става предимно през почивните дни, когато се опитват да помпят цената на Биткойн Кеш. Така се опитват да привлекат другите пулове да копаят алтернативния Биткойн защото в моментите на повишена цена копаенето на Биткойн Кеш е по-доходно. Затова обаче, им трябват биткойни, които да продават на пазара срещу Биткойн Кеш. И тук вече идват неумолимите икономически закони.

По-малко изкопани биткойни означава по-малко възможности за помпенето на цната на Биткойн Кеш. Без субсидии на миньорите, които копаят Биткойн Кеш тази алтернативна биткойн блокверига не може да оживее. Докато от Битмейн упорстват да плащат за това си удоволствие другите миньорски пулове с удоволствие ще прибират парите им.

eppoист

Биткоин, Биткоин Cash Цена in USD график
https://bitinfocharts.com/ru/comparison/price-btc-bch.html#3m

Биткоин, Биткоин Cash Hashrate график
https://bitinfocharts.com/ru/comparison/hashrate-btc-bch.html#3m

На пръв поглед е така, но китайските другари не ми се струва че са глупави хора... Към сегашен момент, аз не мога да се ориентирам какво точно правят.

Не само на миньора, но и на захранването искат плащане само в БТККеш....
APW3++, Jan Batch,2018
https://shop.bitmain.com/productDetail.htm?pid=00020171107201722598O4kMWe280658
4. Only BCH(Bitcoin Cash) is  accepted as payment method for this batch.

Пп. Изменила се е цената на копаещото устройство, ще преправя сметките и ще публикувам доходността

AlximikA

С помпането изчисляват потенциала на мрежата, защото се подготвят да я въведат в експлоатация. Поне по пътя на моята логика. Първо ще са копачките, после дрехите и златото.

eppoист

Копаене с миньор Antminer S9 – 13.5 TH/S. Не в наличност/вчера вечерта можеше да се направи поръчка/ https://shop.bitmain.com/productDetail.htm?pid=00020171110160546640l4g92i60062E#1047
https://shop.bitmain.com/antminer_s9_asic_bitcoin_miner.htm?flag=specifications
-Hash Rate: 13,5 TH/s ±5%;
- Power Consumption: 1323W + 10% или 1455W;
- Цена към 20.11.2017г: 1 415$;

Захранване APW3++
https://shop.bitmain.com/productDetail.htm?pid=00020171107201722598O4kMWe280658
Цена към 20.11.2017г 105$;
- Доставка DHL  140$;
-Номинална мощност на захранването 1600W;

-Време за доставка 2 месеца. Предлагам на тази променлива от сметките да посветим отделен коментар;

- ДДС върху сумата от 1660$ e 332$ или цена с ДДС 1992$;
- Други разходи /митнически услуги, оформяне на декларация/ 30$;
- Общо разходи 2 022$;

Курс на долара – 1,664
http://nikar.net/index_files/Page303.htm
Или общо 2 022$*1,664=3 365лв

Приходите на миньора за денонощие при решаване на алгоритъма Sha256 на 20.11.2017г около 19.30ч от страницата НайсХэш  https://www.nicehash.com/profitability-calculator са 22,94$ или 22,94*1,664=38,17лв при следните параметри: Сложност – 1 364 422 Мил., мощност на мрежата – 10 123,429 Ph/s, награда за блок – 12,5ВТС, време за генериране на блока – 8 мин 23 сек. Видно от, https://blockchain.info/bg/stats

Разходи за електричество: Дневна тарифа – 0,17675; Нощна тарифа – 0,10043; Или за денонощие (16*0,17675 + 8*0,10043)*1,6 КВт = 5,81BGN разходи на електроенергия за денонощие
Минъора Antminer S9 – 13,5TH/S, в т.ч. със захранването APW3++ , съгласно ЗКПО имат 2 годишна амортизация или (3 365/24месеца)/30,5дни = 4,60лева дневна амортизация. В амортизацията е включено ДДС.

Приходи 38,17лв – Електричество 5,81 – Амортизация 4,60 = 27,76лв дневна печалба за двегодишен период, ако се запазят параметрите, при които са направени изчисленията.

Приходите на миньора за денонощие ще коментирам отделно. В опит да създадем заедно кристална топка.

Забележка:
1.   Цената на миньора е изчислена в т.ч. с ДДС, както и амортизацията е изчислена с включено ДДС, в случай че сме се отказали от ползването на данъчен кредит поради някакви наши аргументи. Например не искаме да даваме обяснение на данъчните за нашата независима дейност;
2.   Цената на електричеството е без ДДС, тарифите са на EVN, възможен вариант е ползването на данъчен кредит. Дневната тарифа е 16ч, а нощната тарифа е 8ч;
3.   При изчисленията на разходите за ток сме взели номиналната мощност на захранването или 1600W;

eppoист

Доставката от 140долл е за АСИКа и захранването

Обикновено НайсХэш дава информация за най изгодната възможност за копаене с АСИК... Не съм проверил, дали става въпрос за Биткойна, по всяка вероятност става въпрос за възможно максималната доходност

https://whattomine.com/asic, доходността от копаене на БТК е 21,37$

Продължение: Поради голямата неизвестност на параметрите сложност/мощност на мрежата/курс на Биткойна, така направените от мен сметки не са интересни. По интересно е да изчислим възвращаемостта на инвестицията или ROI. Разбира се, че от входящите и изходящите ПП трябва да изключим Амортизацията, Амортизацията е разход, а не ПП. За опростяваме на сметките не отчитаме стойността на парите във времето, не сконтираме ПП, в това число и времето за доставка на оборудването, на което ще трябва да направим отделен коментар.

Приходи 38,71-ток 5,81 = 32,36лв за ден, или Оборудване 3 365лв / 32,36лв за ден = 104 дни се откупува инвестицията

Голяма несигурност при копаене с АСИКи създава концентрацията на изчислителна мощност. Какво ще се случи, когато минен басейн /МБ/ притежава над 50% от изчислителната мощност, при да кажем дву седмична промяна на сложността.
Практически един голям МБ може да блокира входа за нови миньори на една нова криптовалута, която е с малка изчислителна мощност, като допълнително влошаване на ситуацията може да предизвиква бавното сменяне на сложността от протокола на криптовалутата, което дава възможност на МБ да манипулира времето на генериране на нов блок за времето, през което  се сменя сложността.

Залповото изключване на мощност от Биткойн и пренасочването  на мощност към БиткойнКеш от китайските другари за мен означава следното: 1. Те превземат Биткойн отвътре, като концентрират мощност и скоро ще доближат 50% явно или неявно, в сделка с други МБ; 2. Те превземат БиткойнКеш отвън, като включват залпово мощност, която надхвърля тоталната мощност на мрежата на БиткойнКеш; 3. Манипулират търсенето на криптовалутата с по-слаба изчислителна мощност, като вдигат цената и. Например производителя Битмайн продава обурудване сомо за БиткойнКеш, като в същото време поемат емисията на нови койни;

BitcoinBG е абсолютно прав, като казва че икономическата логика в дългосрочен план е неумолима, но в краткосрочен план има едни къси сатошита на спекулантите и ,,играчите", които китайските другари ще БиткойнКеш-ират.

Задавам въпрос, в произволен МБ работят много миньори, част от които не са собственост на МБ, а са на външни собственици. Възможно ли е създаването на програма клиент обща за всички миньори в МБ, която да се използва за потвърждаване на блок с фалшива информация??? Въпреки, че загубата на доверие означава нулиране на капитализацията на криптовалутата, някой би се изкушил например да го направи.

Биткойн.БГ

Цитат на: eppoист - Ноември 20, 2017, 07:57:42 PM
Задавам въпрос, в произволен МБ работят много миньори, част от които не са собственост на МБ, а са на външни собственици. Възможно ли е създаването на програма клиент обща за всички миньори в МБ, която да се използва за потвърждаване на блок с фалшива информация??? Въпреки, че загубата на доверие означава нулиране на капитализацията на криптовалутата, някой би се изкушил например да го направи.

Ако всички миньори в един пул решат да използват едновременно фалшифицираща програма естествено, че това може да доведе до потвърждаване на блок с фалшива информация. Ако този пул има под 50% от изчислителната мощ на мрежата това не е опасно. Ще си копат "на халост" без мрежата да признава извършената от тях рябота. Случвало се е безброй много пъти досега в Биткойн мрежата. Ако този пул продължи да упорства резултатът е създаване на алтернативна блокверига (твърда вилица) с новите "фалшифицирани" правила на мрежовия протокол. Създават се Биткойн клонинги, като Биткойн Кеш, Биткойн Злато, Биткойн Диамант и прочие.

Биткойн Кеш по същество е частен Биткойн на Битмейн. Те ще продължат да го субсидират, като продават новоизкопаните от тях биткойни. Това ще продължи докато не фалират. Тяхната игра обаче е по-дългосрочна. Те разчитат, че като станат еднолични монополисти в една област ще могат безкрайно да си позволят тази субсидия, защото ще направят частната си валута неразделна част от един нов бизнес модел.

Залогът е огромен. Залогът е, кой ще бъде новият "Гугъл" и новият "Интел" в областта на изкуствения разум. Има 2 основни центъра. От една страна са Гугъл, нВидия и АМД, а от друга Байду, Алибаба и Битмейн. Всички те се конкурират и помежду си за водещото място. Има и  много други играчи, които изобщо не са за подценяване. Борбата е за разработване на АСИК чипове за тензорни изчисления, с колкото се може повече вградени алгоритми за самообучение на изкуственен разум. Можете ли да се досетите, кой е преди всички? Да, в момента водещи са Битмейн благодарение на опита си при разработването на АСИК чиповете за копаене на Биткойн!

Числата и като финанси са впечатляващи. Само за миналата година Битмейн са платили над 400 милиона долара на най-големия производител на поръчкови чипове TSMC за производство на разработеният от тях АСИК чип. Това е 5% от всички приходи на TSMC!    В момента Битмейн имат над 600 служители, като най-бързо се увеличава звеното за изследвания и разработки за тензорни чипове под ръководството на Микрее Жан, който е и архитекта на новите чипове за копаене на биткойни.

AlximikA

Цитат на: BitcoinBG - Ноември 27, 2017, 01:09:52 PM
Микрее Жан, който е и архитекта на новите чипове за копаене на биткойни.

Би ли обяснил какви са тези нови чипове ?

Биткойн.БГ

Цитат на: AlximikA - Ноември 28, 2017, 10:33:45 AM
Би ли обяснил какви са тези нови чипове ?

Това са специализирани и оптимизирани чипове за извършване на тензорни изчисления. Те са в основата на "зрението" на компютъра в триизмерното пространство. Извършва се оценка на входните дани за сила, посока, ускорение и пр. и след това се изчислява възможното взаимодействие на наблюдаваните обекти, което излиза във вид на изходни данни.

Трябва първо да се знае що е това тензор и какъв е целият смисъл за въвеждането на този геометричен обект в линейната алгебра? Голямото предимство на тензорните изчисления е, че позволяват обединяването на две или повече координатни системи в една и така съществуващите обекти в тези различни координатни системи (линейни пространства) стават части от една обща координатна система. В българската уикипедия не е добре обяснено, затова посочвам връзки към руската и английската:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Тензор
https://en.wikipedia.org/wiki/Tensor

Те́нзор (от лат. tensus, «напряженный») — объект линейной алгебры, линейно преобразующий элементы одного линейного пространства в элементы другого. Частными случаями тензоров являются скаляры, векторы, билинейные формы и т. п. Термин «тензор» также часто служит сокращением для термина «тензорное поле», изучением которых занимается тензорное исчисление.

AlximikA

Прекалено сложна материя за мен :)
С тези чипове ще се копае ли Биткойн или те ще са само за дигиталният интелект ?

eppoист

BitcoinBG, благодаря, точно и ясно. Монополизирането на копаенето изглежда, като неизбежен процес при Биткойна, както и неговите клонинги, ползващи консенсус Proof of work, както и при всички решаващи алгоритъм Sha256 и други решаеми от АСИКите. Ако направим аналогия със златото, това вече се е случвало в периода 1913-1946гг. Или говоря за ПСВ и нейното продължение ВСВ, която много историци и икономисти разглеждат като една война започнала със създаването на ФРС и завършила с Бретън-Ууд през лятото на 1944г. В момента по един или друг начин китайските другари правят същото, което направи финансовата олигархия преди около 100 години, но по техния си начин, по начин който отговаря на техния мир.

Казвайки че виждам, като проблем консенсусния алгоритъм в комбинация с хеширащия алгоритъм е малко фанфаронско. Това не е критика към Сатоши Накамото, за да критикуваме гениалния Сатоши или да говорим, че той е направил грешка, трябва да сме си пили кафето с него и той да ни е разказал за мисията на неговата рожба Биткойн.

Разглеждам консенсусния алгоритъм на някой интересни за мен криптовалути и алгоритми.

XEM/NEM https://bitcointalk.org/index.php?topic=654845.0
ХЕМ ползва алгоритъм Proof of Importance при определянето на кой ще спечели наградата или важността на акаунта се определя от количеството на монети, които съдържа, както и от финансовия метаболизъм на акаунта, в смисъл на входящи и изходящи транзакции.  NEM предлагат пакет от цифрови активи, които също така помпят капитализацията на валутата, както и ни убеждават, че програмистите са си свършили работата повече от отлично.

В средата на 19век Карл Маркс пише за конфликта между труда и капитала, като аналитиците от NEM, когато са проектирали криптовалутата ХЕМ са решили спора, който е вълнувал другаря Маркс на 100% в полза на капитала, в полза на работещия капитал. Не е предвидена инфлация на ХЕМ, което влиза в конфликт с някой съвременни икономически теории, това за мен е плюс.

Dash Masternode Network
https://dashpay.atlassian.net/wiki/spaces/DOC/pages/1146920/Masternode+Network
При Дэш при разпределението на възнаграждението се използват два консенсусни алгоритъма PoW и PoS или конфликта между труда и капитал е решен в постоянно отношение 55%:45%. Към момента има 4516 Мастернода, които притежават минимум по 1000 монети, при монети в обръщение около 7,7млн. https://coinmarketcap.com/currencies/dash/

ZCash, All coins are created equal,  https://ru.wikipedia.org/wiki/Zcash
Тука също руския вариант на уики е най добър. Една криптовалута, която заслужава внимание. Zero-knowledge proof  или Доказа́тельство с нулевы́м разглаше́нием
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%81_%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%BC_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC както и собствен хешираш алгоритъм, който гарантира пълна анонимност.

Tether криптовалути, USDТ https://tether.to/wp-content/uploads/2016/06/TetherWhitePaper.pdf
Proof of Reserve, просто допълват фиатния долар с някой съвременни функции на парите, които бумажния долар не притежава.

Предлагам за обсъждане едно предложение за консенсусен алгоритъм, което съм го нарекъл Proof of God, просто защото идеята съм взел от Светото писание.  В притчата Иисус оприличава Царството небесно на стопанин, който наема работници за работа на лозето. Стопанина наема работници за работа на лозето си: 1. От зори; 2. От третия час; 3 От шестия час; 4. От деветия час; 5. От единадесетия час; Работния ден е 12 часа, а според отработените часове работниците можем да ги разделим на 5 групи. Всичките работници получават по денарии за свършената работа, като пристойника на господаря на лозето раздава възнаграждението, започвайки от работилите един час и така до работилите от зори. Във варианта на Светото писание, който съм чел, пристойника на господаря раздава на работниците по един пенезъ, на полски се е съхранила думата пенйензе, която се изписва по същия начин.

ОТ МАТЕЯ СВЕТО ЕВАНГЕЛИЕ
http://www.bg-patriarshia.bg/index.php?file=bible_new_testament_1.xml#20

ГЛАВА 20.

1.Защото царството небесно прилича на стопанин, излязъл сутрин рано да наеме работници за лозето си, ................................................................................................................................................................................
14. Вземи своето и си иди; а на тоя последния искам да дам, каквото и на тебе;
15. нима нямам власт да правя със своето си, каквото искам? Или окото ти е завистливо, задето съм добър?
16. Тъй ще бъдат последните първи, и първите - последни; защото мнозина са звани, а малцина избрани.

Според мен технически не е много сложно да се напише кода на консенсусния алгоритъм, а именно като комбинация чрез редактиране на кода на: 1. Самия Биткойн, който работи с Proof of work; 2. Редактиране на кода на системата за възнаграждение на борсата за крипто майнинг НайсХэш, подробности тук: Что такое система PPS? https://www.nicehash.com/help/what-is-the-pps-reward-system

Предоставената мощност за копаене се определя от броя на валидните пайчета/дялчета/шарики. Тоест ние можем да класираме всичките миньори по броя на изработените валидни шарики, като ги разделим на 5 групи, както са разделени в глава 20 на Светото писание или, работилите 1/12 част, 3/4 част, 1/2част, 1/4 част, от зори. Към сегашен момент, нямам решение как точно да се определят петте групи миньори, може би петте групи трябва да съдържат по равен брой миньори. Решилия правилно задачата получава 1/5 от наградата, останалата част от наградата се разпределя по равно между групите, в които не принадлежи спечелилия участник. Във всяка една група се разпределя наградата на лотариен принцип и се получава от един участник.

В допълнение може да се ползва различен хеширащ алгоритъм, който да изключи АСИКите от копаенето.

Определено недостатък на предложения консенсусния алгоритъм е че не помпа цената на криптовалутата, както някой други алгоритми, но в дългосрочен аспект създава пуул-резистанс. Други параметри биха могли да допринасят за капитализацията...

Аз ще съм благодарен на вашата критика, надявам се форумната енергетика да създаде един наш нов консенсусен алгоритъм, на който аз съм дал началото. Може да се получи нещо красиво и полезно, кой знае......................

Биткойн.БГ

Цитат на: eppoист - Ноември 28, 2017, 11:14:32 PM
Предлагам за обсъждане едно предложение за консенсусен алгоритъм, което съм го нарекъл Proof of God, просто защото идеята съм взел от Светото писание.  В притчата Иисус оприличава Царството небесно на стопанин, който наема работници за работа на лозето.

Доколкото разбирам там са описани само два критерия - час, в който са наети работниците и колко часа са се трудили. Има ли и някакви други критерии?

Направих си труда да издиря, кои са свещените книги в основните световни религии:
християнство - Библия
ислям - Коран
будизъм - Трипитака (Палийски канон)
юдаизъм - Танах
индуизъм - Веди
конфуцианство - У-Цзин,
даоизъм - Дао-цзан и Чжуан-цзи

Дори ако успеем да разработим алгоритъм на основата на тази Библейска притча смяташ ли, че останалите религиозни изповедания и милиардите им последователи ще посрещнат с възторг и въодушевление това наше постижение?

eppoист

Ще разделя моя коментарий на две части, първата е до срещата ми с мой приятел свещеник, втория след.

Цитат на: BitcoinBG - Ноември 30, 2017, 05:24:02 PM
Доколкото разбирам там са описани само два критерия - час, в който са наети работниците и колко часа са се трудили. Има ли и някакви други критерии?

Не според мен, става въпрос за награда, която е равна и неделима, както става въпрос за работници, които са се трудили различно време, което аз го екстраполирам като различна по обем, извършена работа на лозето.

Цитат на: BitcoinBG - Ноември 30, 2017, 05:24:02 PM
Дори ако успеем да разработим алгоритъм на основата на тази Библейска притча смяташ ли, че останалите религиозни изповедания и милиардите им последователи ще посрещнат с възторг и въодушевление това наше постижение?

Виждам в този твой въпрос два въпроса: 1. Дали не налагам мнението си на другите вярващи, че Бог е християнския Бог?; 2. Ще приемат ли останалите инако верующие, християнското разбиране за добро и зло, справедливо и несправедливо, правилно и неправилно?;

1.Безспорно източник на предлагания консенсусен алгоритъм е Новия завет. Притчата е разказана от Спасителя, който е християнския Бог. Не виждам нищо лошо, ако консенсусния алгоритъм /КоАл/ бъде наречен точно така, в съвременните финанси има много явна и неявна кабалистика и мистика. Например долара, разни знаци, символи и т.н., който иска може да рови за идеи... Задавам си въпроса, ако КоАл носи името на Аллах, Всевишния, Буда и т.н. мен дали би ме дразнил този факт. Нека всеки си зададе този въпрос? Дали Бог е един? Някой казват да, други не. За мен Всевишния е един, а за Иисус има сведения и в Корана... Православната религия е блага и демократична. Името може да бъде подложено на дискусия.

2.Втория въпрос предизвиква по-големи притеснения, не зная дали и как ще бъде приет КоАл от останалите инако верующие, в т.ч. и атеисти, които пък са сигурни, че няма Бог. Което означава несигурност, по отношение на количеството миньори, които ще се включат, не сигурност по отношение на изчислителната мощност на мрежата, както и търсенето и капитализацията, които са в корелация.

Втора част: Моя приятел свещеник препоръча две тълкования, на Борис Гладков и на Блажения Теофилакт Охридски, архиепископ Охридски и на Цяла България. Давам линкове към двете тълкования, на руски език са. Повече метафизика има в тълкованието на Негово Блаженство. Той разглежда духовната награда, която е равна и неделима, както в рамките на човешкия живот, работника на Небесното лозе е повярвал в различни периоди от живота си, така и духовната награда в пространствените граници на нашата цивилизация. Всички трябва да получат равна награда!

Теофилакт, архиепископ Охридски и на Цяла България
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8

Толкование на Евангелие от Матфея, Блаженный Феофилакт Болгарский
https://azbyka.ru/otechnik/Feofilakt_Bolgarskij/tolkovanie-na-evangelie-ot-matfeja/20

Толкование Евангелия, Борис Гладков
Притча о работниках в винограднике
https://azbyka.ru/otechnik/Biblia/tolkovanie-evangelija/32_11


Ако целта на гениалния Сатоши е била да събори паразитите, аз ги наричам робовладелците, ДА това е вече факт, за което НИСЪК ПОКЛОН! Това е колосално събитие, което е незабележимо в кратък отрязък от време. Биткойна и Сатоши са вече в историята... Но Печатницата се премести отвъд Пасифика, Печатницата е вече в Китай, https://blockchain.info/pools . Има ли шанс моето възмущение? Можем ли да направим/измислим нещо, което действително да бъде неуязвимо и да носи Божия справедливост?

Аз ще съм благодарен на всяка полезна и най вече актуална информация за копаене с видеокарти. Изглежда, че там е по интересно?

AlximikA

Аз се извинявам ,че нахлувам в библейският ви разговор но дали може някой да ми обясни на прост език какво е мастернод ?

Иначе, мога да добавя към проучването на БиткойнБГ и шаманизма(Кастанеда), макар малко далеч от вярата там всичко се базира на непосредственият опит, което е оптимално според мен.

Биткойн.БГ

Цитат на: AlximikA - Декември 03, 2017, 02:48:48 PM
Аз се извинявам ,че нахлувам в библейският ви разговор но дали може някой да ми обясни на прост език какво е мастернод ?

В Биткойн мрежата всички разклонения са равнопоставени. При някои алтернативни валути някои разклонения са "по-равни" от другите и затова се наричат главни разклонения. Към тези разклонения има по-завишени изисквания и затова получават повече облаги от обикновените разклонения. Един такъв пример за мрежа, която дели разклоненията на главни и обикновени, е мрежата на Даш.