Е ли Биткойн софтуерно приложение? Тогава покупката на биткойни е разход!

Започната от Биткойн.БГ, Ноември 27, 2016, 09:56:49 PM

« назад - напред »

Биткойн.БГ

Отправеното искане от агенцията по приходите на САЩ до Coinbase да разкрие всички свои биткойн клиенти започва да се превръща в отваряне на кутията на Пандора. От най-голямата американска биткойн борса заявиха, че смятат искането за незаконно и ще го оспорват в съда. Излизат интересни неща, които обясняват защо се е стигнало до това паническо искане от страна на държавната агенция. Данъчните власти заявиха, че имат вече 2 случая на големи компании, които са осчетоводили покупката на биткойни, като разход за покупка на софтуер.

Интересен правен и счетоводен казус... Когато купуваш биткойни ги осчетоводяваш като разход за покупка на софтуер. Когато продаваш биткойни ги осчетоводяваш, като приход от продажба на софтуер. Веселба.

Започва да се претворява в действителност предреченото от нас още през 2014 г. Събирането на данъци на основата на облагането на паричния оборот е задача неизпълнима при наличието на Биткойн. Още тогава заявихме, че данъчните власти имат около 5 години за да се приспособят и да разрабатят изцяло нова данъчна система. Облагането на паричния оборот е сравнително ново явление в човешката история. Имало е редица други данъчни системи в миналото.

---

Why the US government wants to bring cryptocurrency out of the shadows

In documentation supporting its petition, the IRS referred to three anonymous cases of taxpayers who had used virtual currencies to evade tax, two of which were "corporate entities with annual revenues of several million dollars" which used Coinbase wallets and concealed bitcoin transactions as "technology expenses" on their tax returns.

https://www.theguardian.com/technology/2016/nov/27/coinbase-bitcoin-irs-government-summons-data-cryptocurrency