Промяна новините на форума:

Поставихме Началото... Добре Дошли!

Main Menu

Последни публикации

#1
Както знаят нашите клиенти, от нашите битомати могат да купуват биткойни срещу левови и евро банкноти. Могат да продават биткойни само срещу левови банкноти. Днес с изненада узнахме от обменното бюро, с което работим най-много при обмяната на евровите банкноти срещу левови, че от ДАНС са им били на проверка. Заяли са се за сделки, при които ние обменяме 5 000 евро срещу левове. Цитирали са някаква наредба от НАП от м. Април тази година, която изисква от обменните бюра да искат декларации за произход на суми от и над 5000 евро! Тоест, нарушавали сме новата наредбата от НАП с 1 (един) евроцент.

В нашия закон ясно и точно е написано ограничението за плащане в брой до 10 000 лева. Ние спазваме това ограничение. Защо от НАП си позволяват самоволно да променят това ограничение, при това незаконно използвайки чужда валута за референтна мярка, никъде няма нито дума в специалзираните правни и счетоводни форуми в България?

Ние ще се съобразим с тази незаконна наредба от НАП и с дата утре (19/07/2024) ще намалим горната граница за еднократна покупко-продажба от 9 900 лева на 9 700 лева.

#2
Днес 5-ти Юли (Петък) 2024 г. от 10:30 до 22:30 часа днес, нашите клиенти могат да продават на битоматите в Интерпред, София и в Хотелски Комплекс Славяни, Димитровград биткойни на по-изгоден курс от специализираните борси. Цената е с цял 1% над борсовата цена в Битстамп.

Може да правите безрискови валутни арбитражи. По едно и също време трябва да купувате биткойни от борсите и да ги продавате на автоматите за печалба от 1%.
#3
Световният банков олигопол не може чрез преки продажби да свали курса на Биткойн, но имат огромен опит в борсовите спекулации и в момента се опитват да манипулират цената на акциите на МайкроСтратеджи. Това се прави чрез масирани продажби на пут опции. МайкроСтратеджи е един от най-големите държатели на биткойни. Целта е тази компания да бъде принудена да продаде част от своите биткойни за да защитава цената на своите акции. Акционерите на всяко акционерно дружество, чиито акции се листват на фондовата борса, на първо място се интересуват от цената на акциите и чак след това от цената на активите собственост на дружеството. Целта е да се предизвика недоволство от страна на акционерите и те да сменят Изпълнителния директор Майкъл Сейлър.

В момента купуваме биткойни от своите клиенти на много изгодна цена и сме почти на борсовия курс.
#4
Важни Обяви / Re: Промени в таксите и ограни...
Последна публикация Биткойн.БГ - Юни 07, 2024, 03:46:26 PM
От днес 07/06/2024 променяме начина, по който определяме еднократната такса при покупки и продажби. Промените няма да се оповестяват предварително в тази тема и могат да стават по всяко време. При всяка покупко-продажба тази еднократна такса се изписва на екрана на автомата. Внимателно прочитайте текста на екрана на автомата преди да продължите и съобразявайте дали размерът на тази такса ви устройва, особено ако покупката ви е на малка стойност в декретна валута?

Причините са, че все повече хора с най-различни цели използват основната мрежа на Биткойн и не винаги натоварването на блокверигата е равномерно. Таксите изисквани от миньорите за бързо и срочно включване на даден превод в блокверигата могат да се повишат многократно дори в течение само на час или два.

Ако покупката на биткойни е на стойност 5 000 или 7 000 лева еднократната такса от 30 лева няма съществено да се отрази, като допълнителен % комисионна върху борсовата цена от +5%. Но ако покупката ви е на стойност 50 или 150 лева еднократната такса от 30 лева вече е неколкократно по-голяма, като допълнителен % комисионна върху борсовата цена от +5%.

За микропреводи може да ползвате мрежовите протоколи на Биткойн от второ ниво. Такива са Светкавичната мрежа, Ликвидната мрежа, както и банките от ново поколение на основата на Федиминт (https://fedimint.org). Ако имате някакви въпроси, не се колебайте да се регистрирате в този форум и ги задайте в съответните теми!
#5
Днес 1-ви Май (Четвъртък) 2024 г. от 11:30 часа, нашите клиенти могат да продават на битоматите в Интерпред, София и в Хотелски Комплекс Славяни, Димитровград биткойни на по-изгоден курс от специализираните борси. Цената е с цял 1% над борсовата цена в Битстамп! Крайният срок е неопределен и ще бъде оповестен поне 2 часа предварително в тази тема.

Курсовете в реално време може да следите от следните хипервръзки:

https://coinatmradar.com/bitcoin_atm/163/bitcoin-atm-general-bytes-sofia-interpred-wtc/

https://coinatmradar.com/bitcoin_atm/63501/bitcoin-atm-general-bytes-dimitrovgrad-slaviani-hotel-complex/

---

4-ти Май 01:35...
Офертата е в сила до 11:00 часа.
#6
Важни Обяви / Re: Промени в таксите и ограни...
Последна публикация Биткойн.БГ - Април 30, 2024, 01:01:58 PM
От днес 30/04/2024 променяме еднократната такса при покупка на биткойни (продажба на банкноти). Намаляме еднократната такса от 30 на 20 лева. Останалите настройки за минимални суми за покупко-продажби, еднократна такса при продажба на биткойни (покупка на банкноти), както и приеманите деноминации на банкнотите остават непроменени.
#7
Вчера бе обнародван обвинителният акт срещу предполагаемите оператори на Samurai Wallet (SW). Обвинението използа любимата дъвка "пране на пари". Свидетели сме на поредният безпринципен правен прецедент, защото според всички съществуващи към момента закони в тъй наречените "бели" държави, Биткойн НЕ е пари. Как се перат пари ако не изполваш пари?

Samourai Wallet Founders Arrested & Charged with Money Laundering, Unlicensed Money Transmitting Offenses

https://primal.net/e/note1den70hpaptvzcstyq5uvfjcaa7cax06th9wtjvt06epra37pqdpq96n3yw
https://www.nobsbitcoin.com/samourai-wallet-founders-arrested-and-charged-with-money-laundering/

---

Военно-промишленият комплекс (ВПК) е зло, което понякога успява да постави някоя "партия на войната" на власт дори и в държави изтъкващи своите морални ценности и демократични традиции. Финансово-политическият комплекс (ФПК) обаче, е несравнимо по-голямо зло, защото винаги успява чрез заплахи или подкупи да подчини всяка партия, която дойде на власт. Нещо повече, ФПК възприема себе си като Държавата. Така е от възникването на първите политически партии в развитите държави до наше време. Събитията след последните избори в Байдънова Америка показаха по безспорен начин, че това е самата действителност. Ако ФПК не ти е позволил да бъдеш Президент на САЩ ти не трябва да бъдеш. В противен случай горчиво ще съжаляваш. Твоите деца и внуци също ще съжаляват. Няма никакво значение, колко от гласовете на обикновените американци си спечелил на някакви си избори.

Фашизмът (негова разновидност e нацизмът) по определение е срастване на финансово-промишленият капитал с Държавата. Нацизмът е фашизъм плюс расово превъзходство. В нашето съвремие расовото превъзходство е под формата на евро-атлантизма (американо-центричен демократизъм) определящ изключителността на световния хегемон - САЩ..

Нека да не забравяме историята и историческите факти. По време на реч, изнесена на 28 октомври 1925 г. в Болоня, Мусолини изказва следната максима, която резюмира фашистката философия: "Tutto nello Stato, niente al di fuori dello Stato, nulla contro lo Stato", което в превод означава "Всичко в Държавата, нищо извън Държавата, нищо срещу Държавата". Натрапените епидемии в последно време и войни в различни райони на света са само част от арсенала на ФПК, с който ни принуждават да вървим в тази посока.

Ти, драги ми читателю, си перач на пари ако Държавата не знае, кой ти плаща, на кого ти плащаш, кога, къде, с какво, колко и за какво? На Държавният обвинител му остава само да докаже, че ти си знаел, че Държавата не знае! Ти си виновен ако не можеш да докажеш, че си невинен. Това е вкратце естеството на всеки закон за пране на пари.

Законите са без значение. Правата на гражданите по Конституция също. Всяка писана правна норма може да бъде променена от ФПК чрез марионетките в съответния законодателен орган буквално за 2 дена. Какво от това, че в някакво обвинение или съдебно решение се казва на черното бяло или на бялото черно? Средствата за масово зомбиране осведомяване са собственост на ФПК и това гарантира мъртвата хватка на ФПК върху цялото общество.

Давам си сметка с горчивина, че драконовските закони за защита на парите на ФПК, вълнуват все по-малко хора. Причината е обективна. Все по-малко са хората, които имат пари и все повече тези, които имат дългове. Тази "обективна действителност" е целенасочено създавана от ФПК през последните десетилетия.

Хората, които имат деца и внуци и не са безразлични към бъдещето, независимо дали имат пари или дългове трябва да си дават сметка, че цялото Човечество е на кръстопът. На хоризонта имаме два пътя, по които можем да продължим. Ако ФПК победи Биткойн, следват нови Тъмни векове (Тъмна Епоха). Ако Биткойн пречупи гръбнака на ФПК, следва нов Ренесанс (Възраждане). Среден път няма, защото не може да има мирно съвместно съществуване между ФПК и Биткойн.

Наложително е всеки пълноценен Биткойн възел в Биткойн мрежата да въведе функционалност подобна на Samurai Wallet - Whirlpool. Safety in Numbers.

На работа!


lawless.jpeg

#8
Важни Обяви / Re: Промени в таксите и ограни...
Последна публикация Биткойн.БГ - Април 23, 2024, 12:46:31 PM
От днес 23/04/2024 променяме еднократната такса при покупки и продажби на нашите Биткойн автомати както следва:
  • При покупка на биткойни (продажба на банкноти) повишаваме еднократната такса от 15 на 30 лева;
  • При продажба на биткойни (покупка на банкноти) понижаваме еднократната такса от 15 на 10 лева.

Минималната покупка вече е за 50 лева. Ето защо, не можете да започнете покупката с банкнота от 10 и 20 лева или 20 евро. Деноминациите на банкнотите в лева и евро, които автоматите приемат остават непроменени.

Основната мрежа на Биткойн все повече се превръща в място за разплащане на остатъчни баланси (settlement layer). Това е напълно нормално, тъй като блокверигата на Биткойн е най-безопасното хранилище за цифрова информация в света. Цената на това място постоянно ще поскъпва и вече не може да се ползва за покупки на семки и бонбонки. За микропреводи може да ползвате мрежовите протоколи на Биткойн от второ ниво. Такива са Светкавичната мрежа, Ликвидната мрежа, както и банките от ново поколение на основата на Федиминт (https://fedimint.org).
#9
Всичко е наред. До два-три дни таксите за включване в блокверигата ще се нормализират на малко по-високо ниво от тези преди преполовяването.

Едно много добро обяснение от Джими Сонг за случващото се днес, което включих допълнително към дописките на Биткойн България ЕООД в Ностр:
https://primal.net/e/note10szrx9s3jus5v4qym302phyrc3mywax3wrl87e9u98kctvkuuqfq62535p
https://primal.net/p/npub1t5h0q9qpn36ujx4l25j37q39dmd4t0sd53w09cml7y5zjh8u9k6ss9fr8l

ПП: Извиняваме се на нашите редовни клиенти, че днес таксите за покупки и продажби на нашите автомати ще са два пъти по-високи от обичайните. При първа възможност ще ги възстановим на по-приемвливи нива.

#10
Важни Обяви / Re: Промени в таксите и ограни...
Последна публикация Биткойн.БГ - Април 12, 2024, 01:32:45 PM
От днес 12/04/2024 повишаваме еднократната такса при покупки и продажби на нашите Биткойн автомати от 10 на 15 лева. Блокверигата на Биткойн е доста натоварена, въпреки че съвкупната изчислителна мощ на миньорските пулове постоянно расте.

В обозримо бъдеще не се очаква поевтиняване на таксите, които миньорите изискват за включване на даден превод в блокверигата. След седмица, на 20-ти Април, е краят на поредния 4-годишен цикъл и предстои поредно преполовяване на количеството новоемитирани биткойни. Някои от инсталираните мощности на миньорските пулове ще се окажат нерентабилни и ще бъдат изключени. Това неминуемо ще доведе до забавяне на включването на по-евтините биткойн преводи в блокверигата и ще потрябват около 2 седмици докато трудността в мрежата се саморегулира.

Препоръчваме да направите своите покупки или продажби на нашите биткойн автомати през следващите няколко дни и след това да се въздържате от покупки и продажби за около 10-ина дни.