Покажи участието

От тук може да видиш всички публикации на този потребител.


Публикации - BitcoinBG

Страници: 1 ... 43 44 [45]
661
Бях приятно изненадан, когато попаднах на следната обява:

Цитат
Отворена месечна сбирка на всички, които се интересуват от bitcoin - от абсолютно начинаещи до специалисти.

Всеки е добре дошъл!

На сбирката можете:
- да разберете какво е биткойн и как се използва
- да купите и да продадете биткойни
- да пиете бира с готини хора : )

Кога: 3 юли, четвъртък, от 19:00

Къде: бар Terzo Mondo в Капана (бившия Макалали, срещу Найлона)

Поздравяваме колегите от Пловдив!


662
Преди около месец пред Асоциацията на ресторантьорите в САЩ Тони Галипи е обявил за това сътрудничество. Тошиба ще интегрира в своите POS терминали модул от БитПей, който ще позволи на всеки търговец да получава плащания в Биткойн и други крипто-валути. 

Цитат
Toshiba VisualTouch Utilizes BitPay to Accept Bitcoin on Retail POS Platform

BitPay , world leader in business solutions for Bitcoin digital currency, announces a partnership to integrate bitcoin acceptance into VisualTouch , Toshiba’s premiere POS Software Solution.

Toshiba VisualTouch is a complete point of sale system that provides the advanced POS functionality needed for business management. VisualTouch POS is used in the Hospitality, Food Service, Grocery, Retail and Concession industries with a combined install base of more than 6,000 unique customers and some customers having up to 1,600 locations each. VisualTouch will use BitPay’s POS-integration solutions to grow bitcoin acceptance through brick-and-mortar retail locations that may have not considered bitcoin acceptance in the past.

“This partnership greatly expands the number of businesses that will now be able to accept bitcoin. BitPay is extremely excited about the relationship and the opportunity to expand the Toshiba VisualTouch solution to include bitcoin,” said Tony Gallippi, Executive Chairman of BitPay.

“We are truly excited to announce our partnership with BitPay in order to bring enhanced capabilities to our current customers and entice new business through our combined leadership in this field,” said Marius Kimel, President of Visual Information Products, the developers of Toshiba VisualTouch.

663
Биткойн България ще има напълно готов и работещ Биткойн автомат /Битомат/ в гр. София до края на месец Май. Това е лакмусов тест в много отношения. Доколко е успешен, ще преценим в следващите два-три месеца.

При успех ще предложим на заинтересованите лица и организации възможност за участие в нашите проекти чрез съвместно финансиране на покупка на 10 или повече машини от един или няколко производители. Правната форма на сътрудничество може да е най-разнообразна - от акционерно участие в АД до франчайзинг за отделните машини. Сътрудничеството с потенциални партньори може да е в няколко направления:

- съвместно финансиране на покупката на едро;
- предоставяне на места за битоматите в една или повече вериги от търговски обекти с присъствие в моловете в София и по-големите градове;
- листване на Биткойн България на БФБ ако инвестиционният интерес от по-малки инвеститори е толкова голям, че се налага създаване на АД;
- организиране на рекламни събития и разпространение на рекламни материали.

Приканваме заинтересованите лица и организации да заявят своя инвеститорски интерес дори на този ранен етап, защото те могат да имат идеи за сътрудничество, за които още не сме се сетили.

Ще бъде натоварено лято.  :)


664
"Биткойн България" обявява конкурс за лого и други графични елементи. Моля, заинтересованите участници да посочат примери в областта на графичните изображения, които вече са създали за други проекти? Пакетът трябва да включва:

- лого за бял фон
- три банери със стандартни размери /един от тях анимиран/
- фавикон
- лого до текст /текстът ще бъде определен допълнително/

Общо взето няма твърди ограничения. Не се колебайте да предлагате допълнителни ваши идеи!

Конкурсът е открит за всички до 15.03.2014, след което ще бъдат подбрани един или двама участници и договорени конкретните условия като формати, допълнителни елементи за включване в отделните изображения и цена в Биткойн за свършената работа. Можете да задавате въпроси, споделяте вашите идеи и вмъквате примерни изображения в тази тема или пък да ми ги пращате на лични съобщения.

665
Как работи Биткойн?

Използва криптография с обнародван ключ, разпределена (P2P) мрежа и схема известна като доказателство за извършена работа (proof-of-work) за обработка и проверка на преводите.

Криптография с Обнародван Ключ

Биткойн е мрежа за размяна на кратки съобщения подписани с частните електронни подписи на участниците. Като паричен знак Биткойн се нарича крипто-валута, защото в основата е криптографията (гр. kryptographia* - тайнопис, шифър). Това е една от най-старите науки и съществува от няколко хиляди години. Съвременната криптография се характеризира с използването на изчислителни машини с голяма производителност и от там с усложняване на прилаганите математически алгоритми за шифроване (криптиране) и дешифроване (декриптиране). В ерата на Интернет най-използван метод е криптографията с обнародван ключ (шифър). При този метод електронният подпис се състои от две части или още, от два ключа - частен и обнародван. Тези два ключа представляват символни низове с различна размерност и са математически еднопосочно свързани един с друг. От частния ключ може лесно да изчислим обнародвания ключ, но обратното е практически невъзможно. Този метод още се нарича асиметрична криптография чрез двойка съответстващи ключове. Теоретичната основа е дадена от дял в математиката наречен Математика на Елиптичната Крива.

Обнародваният ключ може да се държи на обществено и достъпно място. Частният ключ трябва да се държи на тайно и обезопасено място, тъй като всеки документ подписан с него представлява волеизявление на притежателя му. И двата ключа се използват за подписване (шифроване) на електронни съобщения, както и за прочитане (дешифроване).

Обнародваният ключ от нашия електронен подпис ползват други лица, които искат:
  • Да удостоверят нашата самоличност и да прочетат съобщение, което ние сме подписали с нашия електронен подпис.
  • Да подпишат лично съобщение до нас, тъй като само ние притежаваме съответстващия частен ключ и само ние може да ги прочетем.
Частният ключ от нашия електронен подпис ползваме ние, когато искаме:
  • Да удостоверим собствената си самоличност пред друго лице и да подпишем съобщение, което лицето може да прочете ако знае нашия обнародван ключ.
  • Да прочетем лично съобщение изпратено до нас от друго лице, тъй като е подписано с нашия обнародван ключ и само ние може да го прочетем.
Образно казано, отделящата ни от външния свят двойна информационна врата откъм частната (вътрешна) страна се отключва и заключва с частния ключ, а откъм обществената (външна) страна се отключва и заключва с обнародвания ключ. Този е начина на действие и на окачествените електроннни подписи издавани от фирми вписани като доставчици на удостоверителни услуги от Комисията за регулиране на съобщенията по Закона за електронния документ и електронния подпис на Република България. Има все пак някои малки разлики между окачествените електронни подписи и частните електронни подписи използвани в Биткойн мрежата, на които си струва да се обърне внимание:
  • Хеш-функцията (англ. hash - разбърквам, раздробявам) е еднопосочна математическа функция, при която входен масив от данни с произволна дължина се преобразува в кратък символен низ с точно определена дължина. Това сбито представяне на входната последователност наричаме хеш-дроб, хеш-стойност, цифров отпечатък или извлечение (digital fingerprint, message digest). Дори и най-малката промяна на входния масив, като замяна на главна буква с малка, въвеждане или изтриване на празно място, слагане или премахване на точка или запетайка, води до съвсем различна хеш-стойност. Когато два различни входни масива имат еднакъв цифров отпечатък казваме, че има насрещен сблъсък или колизия (лат. collisio). Колкото по-малка е вероятността от колизия, толкова по-качествена е една хеш-функция. За да се сведе тази възможност практически до нула се прилагат хеш-алгоритми, които представляват набор от различни хеш-функции.
  • Ползата от прилагането на хеш-алгоритми е в това, че ако имаме два или повече входни масива няма нужда да ги сравняваме символ по символ за да установим дали са тъждествени. Достатъчно е да сравним техните цифрови отпечатъци. Ако използваме метафора, може да сравним еднопосочната математическа зависимост с тази при хората и техните пръстови отпечатъци. Ако имаме един човек пред нас много лесно може да свалим негов пръстов отпечатък. Ако разполагаме обаче само с пръстов отпечатък и не знаем нищо друго за този човек, не можем да правим обосновани предположения за неговата възраст, височина, тегло, коса, очи, раса, религия, народност или други особености. Знаем само, че става въпрос за един и същ човек. Точно такава е зависимостта между частния и обнародвания ключ в един електронен подпис. Най-широко разпространеният хеш алгоритъм прилаган към момента в окачествените електронни подписи е SHA-1 RSA. SHA означава обезопасен хеш-алгоритъм (англ. secure hash algorithm). RSA са началните букви от имената на неговите създатели - Рон Ривест (Ron Rivest), Ади Шамир (Adi Shamir) и Леонард Аделман (Leonard Adleman). Частните електронни подписи в Биткойн мрежата използват SHA-2. Има разработки за преминаване към нов хеш-алгоритъм, когато рано или късно това се наложи.
  • Ако един притежател на окачествен електронен подпис изгуби частния си ключ, може да отиде до фирма доставчик на удостоверителни услуги за да му се издаде нов. Фирмата нулира стария електронен подпис в обнародвания списък и срещу такса и представен документ за самоличност вписва нов електронен подпис. Ползвателите на Биткойн мрежата нямат такива ограничения. Те могат да произведат за себе си стотици, дори хиляди електронни подписи, тъй като това става само с едно щракване на компютърната мишка. Обнародваният ключ в Биткойн мрежата играе ролята на Биткойн сметка или още, на Биткойн адрес. Всеки, който прави Биткойн превод във ваша полза всъщност излъчва съобщение в мрежата подписано с вашия обнародван ключ. Тъй като само вие притежавате съответстващия частен ключ, само вие може да го "отключите" и да се разпореждате със салдото по тази Биткойн сметка. Тази гъвкавост обаче, си има цена! Няма кой да ви помогне ако загубите частните ключове. Затова от изключителна важност е да може да носите отговорност за собствените си пари. Трябва да се поддържа обезопасен архив с частните ключове. Носителите на съответната информация могат да са различни според предпочитанията. Символната поредица може да се съхранява на външен магнитен носител като флаш памет или пък разпечатана на хартия. Не трябва да забравяте, че повече копия не винаги е по-добре, защото всеки който се добере дори и до едно необезопасено копие на частен ключ всъщност може неограничено да се разпореди с парите по съотвестващия Биткойн адрес!

В една открита и общодостъпна мрежа каквато е Интернет не е лесно да се опазят, както личните данни на отделните лица, така и търговските тайни на стопанските организации. Ето защо ролята на криптографията ще нараства с изпреварващи темпове.* гр. κρυπτός, криптос - скрит, и γράφω, графо - пиша

666
Това е тема за съвсем начинаещи. Въпросите и отговорите по-долу са предназначени да дадат само най-обща отправна точка. За прегледност са подредени в поредица от няколко дописки.

Какво е Биткойн?

Биткойн (Bitcoin) е парична система и експериментална* валута от нов вид, която няма подобие в досегашната история на човечеството. Няма държавен орган, централна банка, частно юридическо или физическо лице, които стоят зад Биткойн и могат пряко да въздействат. Никой не притежава изключителните права да издава, разпространява, пуска или спира от обръщение тези парични знаци. Управлението се осъществява съвместно от цялата разпределена компютърна мрежа (peer-to-peer, за краткост P2P мрежа). Няма географско местоположение за съхранение и отговорно пазене, както е при физическото злато и сребро, когато се използват за пари. Няма централен сървър, който се използва за индексиране на съдържанието, както е при торент мрежите използвани за споделяне на електронни книги, видео или аудио файлове. Най-краткото определение за Биткойн е, че това е първата разпределена крипто-валута.

Кой е създал Биткойн?

Първата концепция за разпределена крипто-валута е описана частично още през 1998 г. в списъка за съобщения на кибер-пънк общността. Обнародвани са предложения от Веи Даи (Wei Dai) за b-money и на Ник Шабо (Nick Szabo) за Bitgold. Десетилетие след това Сатоши Накамото (Satoshi Nakamoto) намира решения на някои сложни задачи нерешени до този момент. През 2008 г. той създава мрежовия протокол на Биткойн и първото приложение за Биткойн клиент. Под този псевдоним най-вероятно стои не един човек, а група от хора със задълбочени познания по няколко научни дисциплини като математика, криптография, компютърни мрежи и информационни технологии. Биткойн мрежата е пусната в действие през 2009 г. и от тогава придобива все по-голяма известност.
* Не забравяйте за този риск ако решите да ползвате Биткойн като инвестиционен инструмент!

667
Технически Въпроси и Развитие / Re: Портфейл
« -: Декември 01, 2013, 07:33:13 pm »
Здравейте!
Имам засега 3 биткойна , но все още са по сметката ми в MTGOX. Знае ли някой откъде да изтегля по-надежден портфейл и въобще как да се съхраняват най-добре?  ::)

Привет Мира,

Може да разгледате, какви са видовете приложения за Биткойн портфейли от тук. Последната версия на Bitcoin-Qt към днешна дата e 0.8.5 и може да се свали от тук.

Ще имам грижата до ден-два да напиша някои подробности в раздела "Важни Обяви" на форума, които смятам ще са от полза за всички начинаещи.

668
Важни Обяви / Добре Дошли!
« -: Ноември 30, 2013, 09:20:07 pm »
Добре дошли във форума на Биткойн България!

Според древните китайци има два типа хора, когато се очакват силни и бурни ветрове.  Едните се оглеждат за подслон и започват да строят убежища. Другите се оглеждат за възможности и започват да строят вятърни мелници. Ние сме от вторите. Смятаме да впрегнем вятъра на промяната и да използваме огромната му сила. Присъединете се към нас!

Ако сте попаднали в този форум, защото наскоро сте чули нещо за Биткойн, препоръчваме да отделите няколко минути и да прочетете поредицата от дописки "За Съвсем Начинаещи".


Страници: 1 ... 43 44 [45]